M e d l e m s f o r d e l e r

Medlemskontigent er 500kr per år.

Som medlem får du..

 

... låne utstyr gratis.
... spille gratis under utleie hvis mulig, og på åpne/klubb/VIP dager.
... fri påfyll av luft (inntil 1.1L per påfylling), hele året.
... 2 fri spill per oppmøte på dugnad eller arrangement, med inntil 10 fri spill som også kommer dine venner til gode.
... et varmt eller kaldt måltid av klubben ved oppmøte på dugnad (gjelder de yngste, uten fast jobb).
... klubbens rabatter ved trykktesting av tanken din.
... kjøpe 2 poser (1000 ball) med klubbens rabatter per måned.
... bruke banen fritt på mandager, eller andre dager etter avtale med styret.
... all nødvendig opplæring av erfarne og dyktige medlemmer i klubben.


Det obligatoriske: 

*Det er obligatorisk for alle medlemmer og møte opp på møte ved sesongstart (planlegging for sesongen) og sesongslutt (gjennomgang av sesongen).
*Det er obligatorisk førstehjelpskurs 1 gang per sesong (privat regi av AMK arbeider), det blir teori med praktiske øvelser. Førstehjelpskurset er som oftest samtidig med sesongstart møtet.
Du kan ikke tjene inn spill på obligatoriske møter eller arrangementer!

 

Hva gjør jeg som medlem?

Som medlem/crew er med å hjelper til på utleie, du hjelper til med vedlikehold av bane og utstyr når det trengs.
På utleie er du med og organiserer gjester, hjelper til med å dele ut utstyr, og passe på at alle har det bra.
Vi har et meget godt rykte på service og gjestfrihet, så det er viktig at du alltid er blid og serviceinnstilt.
På annen dugnad så gjør vi service på markørene våre eller driver oppe på banen.


De som utmerker seg godt i klubben kan få tildelt tittelen som "dommer".
Som domer har du et større ansvar under utleie/arrangementer, med blant annet ansvar for sikkerhet og organisering av spill.
Aldersgrense for å være Dommer er 16 år.

Dommer har plass enten i tårnene, eller går rundt på banen under spill.
Som dommer må du være sikker på deg selv og dine valg, du må ikke være redd for å ta ordet i grupper med mennesker.
Dommer skal alltid passe på at alle deltagere til enhver tid har masken på under spill, at sikringen er på når spillet er slutt, og at ingen bryter våre regler for sikkerhet og spill generelt.

Crew/hjelpemann får ikke lov til å ta ansvar for spill uten dommer tilstede.

 

Annet:

 

* 2 poser (1000 ball) per måned er for å hindre vidresalg av ball via klubbens medlemmer, da klubben selger disse til innkjøpspris, samt vi har ikke lov til å drive butikk. Ved mistanke om vidresalg mister du denne goden med klubben på ubestemt tid.
* Du får ikke fylle mer en 1 flaske av gangen, dette for å hindre overforbruk eller vennetjenester fra medlemmer til ikkemedlemmer.
* Medlemmer kan gå sammen for å danne en større gruppe med opptjente spill, 2 medlemmer kan invitere til sammen 18 venner på opptjente spill. Dere får standard utleiepakke med utstyr og 400ball.
* Medlemmer som er over 18 eller har fast jobb bringer egen mat, med mindre klubben informerer om annet.
* Førstehjelpskurs er av privat regi av en erfaren  AMK medarbeider som har jobbet som har vært i yrket i mange, mange år. 
Det vil si at du ikke får noen kursbevis eller noe lignende.
Vi arrangerer et slikt kurs da vi føler det er tryggere for oss, og gjestene at alle har litt forståelse for hva en skal gjøre dersom noe skjer ute i skogen.

 

Hvordan registrerer jeg meg som medlem? 

Bare ta kontakt! :)